Zbieranie i pakowanie owoców – praca na sezon – elastyczne godziny

Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na czas trwania sezony (czerwiec – wrzesień); wynagrodzenie uzależnione od wydajności pracy, z możliwością zarobku od 5000 zł netto.Firma codziennie informuje pracowników o wysokości ich dziennego zarobku; pracę 5-7 dni w tygodniu, od 8 do 12 godzin dziennie. Pracownicy mogą sami zdecydować, ile dni i godzin chcą pracować. Zazwyczaj […]

Fruit Picking and Packing – Seasonal Work – Flexible Hours

We offer: Employment based on a contract of mandate for the duration of the season (June – September); Salary dependent on work performance, with the possibility of earning from 5000 PLN net. The company informs employees daily about their earnings for that day; Work 5-7 days a week, from 8 to 12 hours a day. […]

Збирання та пакування фруктів – сезонна робота – гнучкий графік

Ми пропонуємо: Працевлаштування на підставі договору доручення на період сезону (червень – вересень); Заробітна плата залежить від продуктивності роботи, з можливістю заробітку від 5000 PLN нетто. Компанія щодня інформує співробітників про їх заробіток за цей день; Робота 5-7 днів на тиждень, від 8 до 12 годин на день. Співробітники можуть самі вирішувати, скільки днів і […]