NASZA WIEDZA

Zależy nam, by osoby poszukujące pracy bądź zmiany ścieżki kariery były jak najlepiej przygotowane do wyzwania, które niewątpliwie stanowi sam proces rekrutacji. Wiemy, że im lepiej przygotowany kandydat, tym niższy poziom stresu i większe szanse na zainteresowanie takim kandydatem. Poniżej kilka ważnych wskazówek przed pierwszymi spotkaniami.

 • Przed rozmową kwalifikacyjną koniecznie przygotuj się do spotkania – dowiedz się jak najwięcej na temat firmy, do której ubiegasz się o pracę (np. z ich strony internetowej).
 • Przyjdź na spotkanie przed czasem (ok. 10 min). Jeśli wydarzy się coś niespodziewanego, koniecznie poinformuj rekrutera telefonicznie o ewentualnym spóźnieniu.
 • Ubiór powinien być adekwatny do  stanowiska, o które się ubiegasz, oraz zawsze schludny i stosowny.
 • Przynieś ze sobą kopię najważniejszych dokumentów, takich jak referencje, dyplomy czy certyfikaty.
 • Przygotuj pytania, jakie chcesz zadać potencjalnemu pracodawcy. Inteligentnie postawione, rzeczowe pytania nie tylko pozwolą Ci dowiedzieć się więcej o firmie, ale przede wszystkim wywrą pozytywne wrażenie na pracodawcy.
 • Pamiętaj, by wyłączyć swój telefon komórkowy na czas spotkania rekrutacyjnego.
 • Bądź uśmiechnięty w trakcie rozmowy. Udowodniono, że uśmiechanie się nadaje głosowi bardziej przyjazny i ciepły tembr. Zwróć uwagę na werbalne sygnały i dostosuj swój styl mówienia do sposobu mówienia rozmówcy.
 • Udzielaj rzeczowych odpowiedzi. Jeżeli rozmowa jest mniej formalna, uważaj, by nie nadać swoim wypowiedziom zbyt nieformalnego stylu.
 • Zadbaj o to, by rozmówca nie zrozumiał Cię nieopatrznie. Odpowiadaj na pytania bezpośrednio, rzeczowo i bez jakichkolwiek dygresji.
 • Słuchaj aktywnie. Rozmowę telefoniczną traktuj dokładnie tak samo jak rozmowę bezpośrednią. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, zadawaj pytania, jednak uważaj, żeby nie przerwać wypowiedzi rozmówcy.
 • Staraj się robić notatki podczas rozmowy lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
 • Na koniec podziękuj uczestnikom za spotkanie i zainteresowanie Twoją kandydaturą. Jeśli nie otrzymasz informacji o kolejnych krokach, dopytaj o nie. Zapytaj, w jakim czasie możesz uzyskać informację zwrotną zarówno pozytywną jak i negatywną.
 • Dane personalne:
  Imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 • Wykształcenie:
  Daty rozpoczęcia i ukończenia (lub przewidywanego zakończenia) studiów/szkół – nazwa kierunku studiów, specjalizacji, szkoły – z zachowaniem chronologii od najbardziej aktualnych doświadczeń.
 • Doświadczenie zawodowe:
  Daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, miejsce pracy – nazwa firmy, zajmowane stanowisko, wykonywane obowiązki.
 • Umiejętności i szkolenia:
  Odbyte kursy i szkolenia (istotne z punktu wymagań danego stanowiska) oraz posiadane umiejętności, np.: znajomość języków obcych, prawo jazdy, znajomość obsługi programów komputerowych.
 • Zainteresowania:
  Pasja, hobby, zajęcia dodatkowe, którym poświęcamy swój czas i uwagę.
 • Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
  “Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV przez JAGA Recruitment sp. z o.o. do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych JAGA Recruitment sp. z o.o. oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacyjnym. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania”.

List motywacyjny powinien zawierać nasze dane kontaktowe (umieszczone w prawym górnym rogu), datę i dane kontaktowe firmy, do której aplikujemy (lewy górny róg), oraz informację, do kogo wysyłany jest list.

 • Nagłówek:
  Grzecznościowy zwrot „Szanowni Państwo!” lub nazwisko osoby, do której kierujemy list.
 • Wstęp:
  Informacje dotyczące nazwy stanowiska, miejsca (nazwa gazety, portalu), w którym zostało umieszczone ogłoszenie, numer referencyjny stanowiska.
 • Rozwinięcie:
  Prezentacja kandydatury, a więc opis posiadanych umiejętności, wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz wykonywanych obowiązków, które mogą być cenne dla przyszłego pracodawcy. Dodatkowo należy pamiętać o uzasadnieniu, dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem na aplikowane stanowisko oraz dlaczego to właśnie stanowisko leży w obszarze Twoich zainteresowań.
 • Zakończenie:
  Prośba o możliwość spotkania, podanie numeru telefonu oraz godzin, w których jesteś dostępny. Zwrot grzecznościowy, podpis.