O naszej firmie

JAGA Recruitment to marka zbudowana na doświadczeniu wszystkich osób współtworzących (od 2011) JAGA Recruitment oraz potrzebach naszych Klientów, którzy, dzieląc się z nami swoimi planami i oczekiwaniami w zakresie rekrutacji, powierzali nam projekty wychodzące dalece poza ramy jedynie pracy tymczasowej, niejako oczekując dalszego rozwoju naszych kompetencji – co z przyjemnością robiliśmy przez lata.

JAGA Recruitment zamierza kontynuować pomoc w łączeniu ludzi i pracodawców zarówno w zakresie pracy tymczasowej (JAGA Temporary) jak i pracy stałej specjalistycznej, na różnych szczeblach (JAGA Employment), także wysoko wykwalifikowanej i eksperckiej kadry zarządzającej średniego i wysokiego szczebla (JAGA Executives), czy też w razie potrzeby w ramach realizacji całych procesów (JAGA Outsourcing).

Wierzymy, że tak szerokie spectrum naszych usług i rozwiązań oraz dostępność naszych biur w strategicznych punktach Polski pozwoli zarówno pracodawcom jak i poszukującym pracy zrozumieć, że jesteśmy właściwym partnerem w obszarze rekrutacji.

Nasi wieloletni Klienci niejednokrotnie podkreślają, że to, co nas wyróżnia, to indywidualne oraz nieszablonowe podejście do ich biznesu, co skutkuje najlepszymi i różnorodnymi propozycjami rozwiązań, które na dany moment – sytuacji biznesowej pracodawcy, życiowej pracownika czy sytuacji rynkowej – są dla nich najbardziej efektywne.

Dzieje się tak dlatego, że w naszej biznesowej rzeczywistości najważniejsi są ludzie i budowane z nimi prawdziwe relacje tworzone w oparciu o nasze firmowe wartości – innowacyjność, komunikację, szacunek i zaufanie.

Innowacyjność

to otwartość na zmiany polegające na wprowadzaniu nowych pomysłów/produktów/usług lub udoskonalaniu/usprawnianiu tego, co aktualnie jest. To także szukanie nowych rozwiązań i otwartość na realizację nowych pomysłów. Z doświadczenia wiemy, że innowacyjność rodzi wielorakie korzyści, m.in. zwiększa efektywność pracowników, co jest niezwykle istotnym czynnikiem w biznesowej rzeczywistości.

Komunikacja

to podtrzymywanie skutecznego i cyklicznego obiegu informacji poprzez jasne i kulturalne formułowanie przekazu oraz informacji zwrotnej niezależnie od formy – bezpośredniej czy pośredniej. To otwarty dialog z zachowaniem wzajemnego szacunku i prawa do odmiennego zdania.

Szacunek

to traktowanie osoby tak, jak byśmy sami chcieli być traktowani. To otwartość i założenie dobrych intencji każdej ze stron, przejawiające się w odpowiednim nastawieniu, komunikowaniu oraz rozwiązywaniu sytuacji spornych czy trudnych. To poszanowanie inności poglądów i sprawiedliwe, obiektywne podejście do każdego.

Zaufanie

to wiara w to, że druga strona darzy nas szacunkiem, jest otwarta na szczere wyrażanie poglądów i tworzenie relacji opartych na prawdzie, mimo że nie zawsze jest to dla nas łatwe.

Właśnie na bazie tych wartości budujemy relacje z Klientami. Innowacyjność, komunikacja, szacunek i zaufanie to solidne fundamenty, na których zbudowaliśmy i wciąż budujemy nasz zespół. Jesteśmy różnych narodowości, mamy odmienne charaktery i kompetencje, za nami rozmaite doświadczenia, jednak właśnie ta niezwykle cenna różnorodność pozwala nam się uzupełniać i wzajemnie inspirować. Wspólne cele, jakie sobie stawiamy, zarówno te rozwojowe jak i związane z obsługą Klientów, sprawiają, że jesteśmy dobrze współpracującym i wspierającym naszych Klientów zespołem.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Słuchamy naszych Klientów i mamy dla nich niestandardowe rozwiązania, i właśnie dla nich się zmieniamy.

Pracujemy na partnerskich zasadach, chcąc zrozumieć biznes Klienta i jego potrzeby w danej sytuacji biznesowej i rynkowej, czy położenie osoby poszukującej pracy.

Dbamy o satysfakcję obu stron procesu rekrutacyjnego, badamy więc kulturę organizacji przed dookreśleniem wymagań na dane stanowisko i sprawdzamy dopasowanie kandydata do kultury i wartości danej firmy.

Specjalizujemy się w rekrutacji pracowników dla firm działających w sektorach handlowych, logistycznych, produkcyjnych, wydawniczych i usługowych, ale chętnie przyjmujemy też inne wyzwania.

Jesteśmy efektywni, elastyczni i rozumiemy potrzebę wyszukania kandydatów w jak najkrótszym czasie.

Wielu z naszych Klientów pracuje z nami od ponad dekady.